I. Základní ustanovení

    Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Bridge Pharma s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jeho obchodními partnery (dále jen „kupující“). 
 

Prodávající

Bridge Pharma s.r.o.

se sídlem Na Bořích 56, 326 00 Plzeň

identifikační číslo: 06525695

daňové identifikační číslo: CZ06525695

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 35295

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zdravizbylin.cz

 

Kupující

    Přímý zákazník – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím (přímý zákazník) výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími. Další obchodníci a firmy - při zahájení obchodních vztahů – předkládají údaje, které chtějí mít uvedeny na nákupních dokladech (IČ, DIČ). V rámci platné legislativy si prodávající vymezuje právo tyto údaje ověřit (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík) a na nákupní doklad uvést pouze ověřené údaje z těchto zdrojů. Při případné změně těchto údajů, která není aktualizovaná v těchto volně přístupných rejstřících, je kupující povinen změnu údajů podložit kopií konkrétních dokladů prodávajícímu. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím „další obchodníci a firmy“, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. 
 

II. Bezpečnost a ochrana informací


    Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím, analýzou návštěvnosti a využití webu, a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s výše zmíněnou analýzou, distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). 

Všechny osobní údaje jsou zpracovávány manuálně. V případě žádosti o výmaz, přenos, anonymizaci nebo dotaz ohledně využití, uchovávání či zpracování osobních údajů se obraťte na e-mail info@bridgepharma.cz nebo dopisem na adresu sídla společnosti.

S osobními daty je zacházeno v souladu s Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).


 

III. Otevírací doba

    Objednávky přes internetový obchod www.zdravizbylin.cz jsou přijímány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně státních svátků. Telefonické objednávky přijímáme v pracovní dny, mezi 9. a 17. hodinou.


IV. Ceny

  Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
 

V. Objednávání

    Kupující dostane zboží za konečnou cenu uvedenou na zálohové faktuře. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a termín dodání. Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím e-shopu
 • elektronickou poštou na adrese info@zdravizbylin.cz
 • telefonicky.

     Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:

 obchodní jméno a sídlo kupujícího

 • IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • kód a název zboží dle ceníku
 • jednotkovou cenu
 • způsob odebrání a dopravy
 • dodací adresu
 • podpis osoby oprávněné objednávat zboží
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

     Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze do 24 hodin po objednání e-mailem na adresu info@zdravizbylin.cz s textem: ZÁVAZNĚ RUŠÍM OBJEDNÁVKU ZE DNE: DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky). Prodávající si vyhrazuje právo zaplacení storno poplatku při zrušení objednávky po této lhůtě ve výši 20 % z celkové ceny objednaného zboží. V případě nepřevzetí již zaslané zásilky si prodávající vyhrazuje právo na uhrazení dopravného a pokuty ve výši 20 % z celkové částky objednávky.

     Po provedení objednávky Vám může být zaslán e-mailem formulář spokojenosti z portálu Heureka.cz zastoupeným společností MITON Media, a. s. IČ: 273 43 391 (dále jen portál Heureka.cz). E-mail Vám bude odeslán vždy z e-mailové adresy heureka@zdravizbylin.cz. Na jiné e-maily prosím nereagujte a neprodleně nás o nich informujte. Dle platné smlouvy máme uzavřenou dohodu o spolupráci. Portálu Heureka.cz zasíláme Vaší e-mailovou adresu a seznam objednaných produktů. Jiné informace portálu Heureka.cz nebudou poskytnuty. Portál Heureka.cz se smluvně zavazuje, že po odeslání dotazníku smaže námi poskytnuté informace a neposkytne je třetí straně.


VI. Odstoupení od smlouvy


    Platí pouze pro přímé zákazníky (neplatí pro obchodní partnery s podepsanou obchodní smlouvou).

     Odstoupení od smlouvy v případě, že bylo zboží kupujícímu doručeno přepravní službou. V souladu se zákonem má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

 a) Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@zdravizbylin.cz) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo………………...". Datum a podpis.

 b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

 c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího by mělo být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato! Doporučujeme zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrově snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Náklady vrácení zboží nese kupující.

 d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, a které nebylo v době objednávky skladem II) na dodávku spotřebního zboží u kterého je použitím spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

e) Dle ustanovení § 1837 písm. g) občanského zákoníku „spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit“.  

f) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

g) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vám peníze za zboží a přepravu zašleme převodem na váš bankovní účet, a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží.

h) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 
 

VII. Informace o produktech

     Jak textové, tak obrazové informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech (hlavně barevných) se mohou lišit od dodávaného zboží. Veškeré produkty v nabídce e-shopu mají všechny legislativní náležitosti (zdravotní atesty, prohlášení o shodě), které jsou pro daný typ předepsány platnou legislativou.

VIII. Platební podmínky

 Platba předem bankovním převodem:

 1. Kupujícímu je zaslána zálohová faktura ve výši 100 % ceny objednaného zboží + 100 % ceny přepravného.
 2. Po připsání fakturované částky na náš bankovní účet bude kupujícímu zboží zasláno do doby, která byla uvedena v e-mailu se zálohovou fakturou.
 3. Pokud zboží nebude možné zaslat z důvodu nedostatečných skladových zásob, bude o tom kupující vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky.

Platba na dobírku:

 1. V případě, že je zboží skladem, bude kupujícímu zboží odesláno do 5 pracovních dní. V opačném případě bude kupující vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky o dostupnosti objednaného zboží.
 2. Zboží bude odesláno přepravní službou na dobírku.
 3. K celkové ceně a ceně přepravy bude připočtena částka 20,70 Kč bez DPH (25 Kč s DPH) jako příplatek za dobírku.
 4. Pokud celková cena za zboží bez DPH přesáhne 10 000 Kč (12 100 Kč s DPH), bude objednávka automaticky změněna na platbu zálohovou fakturou.

Platba platební kartou:

Pokud vlastníte platební kartu, která umožňuje platby na internetu (máte-li pochybnosti, informujte se u své banky), můžete ji využít k úhradě zboží online na našem e-shopu. Platba kartou je velice výhodná pro zákazníky ze Slovenska. Nemusí čekat na přepočet ceny zboží, čímž se výrazně urychlí vyřízení objednávky.

Postup při platbě kartou online:

 1. Po vložení zboží do nákupního košíku vyplňte náležité kontaktní údaje a vyberte volbu "Platba kartou", stiskněte "Odeslat". Následuje rekapitulace objednávky, po řádné kontrole stiskněte "Odeslat".
 2. Ve stejném okně se Vám po odeslání objednávky zobrazí informace pro úhradu objednávky.
 3. Vyberte z možností podporovaných platebních karet (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard) a pokračujte stisknutím "Odeslat"
 4. Budete automaticky přesměrováni na platební terminál České Spořitelny kde vyplníte číslo Vaší karty a její podrobnosti.
 5. V případě úspěšného provedení platby Vám dorazí informační e-mail z terminálu, e-mail o potvrzení zaplacení objednávky a informační SMS.

Bezpečná platba

Zaručujeme bezpečnou platbu v našem internetovém obchodě prostřednictvím systémů MasterCard SecureCode a Verified by Visa.

  

Jaké karty přijímáme?

Přijímáme karty VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro. Použití elektronických karet VISA Electron a Maestro je možné pouze v případě, že to umožňuje vaše vydavatelská banka.

      

Bezpečnost platby kartou: 

  1. při akceptaci platebních karet využíváme 3D-Secure řešení - nejmodernější aplikace kartových asociací MasterCard a Visa umožňující bezpečné platby kartou na internetu,
  2. údaje ze své platební karty zadáváte přímo bance, nejsou vidět v našem rezervačním systému a tím pádem nikdo další kromě banky nemá přístup k údajům o vaší platební kartě, 
  3. nikdo další kromě banky nemá přístup k údajům o vaší platební kartě, přenos dat se uskutečňuje prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS, který tyto informace šifruje.


IX. Dodací podmínky

 Zasílání přepravní službou:

    Zboží je kupujícímu zasíláno jako balík. Cena přepravy se řídí aktuálním tarifem přepravce. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@zdravizbylin.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

    Odběr zboží je také možné učinit osobně  na vybrané pobočce Zásilkovny.

X. Záruční podmínky

    Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího. 

XI. Řešení sporů

    Prodávají informuje prostřednictvím těchto OP kupujícího-spotřebitele o tom, že veškeré případné spory mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem je možné řešit rovněž mimosoudní cestou (tzv. ADR). V takovém případě je nutné, aby kupující-spotřebitel kontaktoval věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je v těchto věcech Česká obchodní inspekce (více na http://www.coi.cz anebo přímo na https://adr.coi.cz). Prodávající však doporučuje všem kupujícím, aby pokud možno v takových případech nejdříve kontaktovali samotného prodávajícího a snažili se takový spor vyřešit bez účasti ČOI.
 

XII. Závěrečná ustanovení


    Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.